Ikke deiligt å være tilbyder i Danmark

OI-nyhetene kan melde at seks av ti handelsvirksomheter i Danmark bruker mer ressurser på offentlige anbud nå enn de gjorde for tre år siden.

Danskene har rett, og det er slik i Norge også.

Egne erfaringer med inngitte anbud viser at det ikke er lett å være tilbyder i Norge. Kanskje er det på tide at vi standardiserer konkurransegrunnlagene? Forklaringer som trekkes frem i undersøkelsen er:

  • Feil i konkurransegrunnlaget
  • Krav som er vanskelig eller umulige å oppfylle
  • Mangelfull leverandørdialog
  • Uklare konkurransegrunnlag.

Situasjonen er veldig lik i Norge. At hver offentlig virksomhet lager sine egne skjema som skal fylles ut, gjør det vanskelig eller umulig for tilbydere å gjenbruke grunnleggende dokumenter i nye konkurranser. Dokumentene må utarbeides på nytt til hver konkurranse og det går med mye tid til dette – tid som heller burde vært brukt på å gi gode besvarelser på tildelingskriteriene.

Dersom konkurransegrunnlag ukritisk arves eller «snus» fra konkurranse til konkurranse og fra oppdragsgiver til oppdragsgiver, fører dette ofte til feil og «overkill» på kvalifikasjonskravene. Kvalifikasjonskrav gjelder firmaet som leverer tilbud og det er synd at nyetablerte firma blir forsøkt diskriminert ved at det kreves referanser fra de siste tre årene for firmaet, og altså ikke for de ansatte.

Et nyetablert firma sliter også med å levere regnskap for de tre siste årene, noe som er veldig vanlig å be om.

Egne maler for CV-er som må fylles ut forskjellig fra konkurranse til konkurranse medfører også at de ansattes CV-er må «gjendiktes» gang på gang, istedet for at de kan gjenbrukes.

En siste ting: Hvorfor ber man om firmaattest som et bevis på at firmaet er lovlig etablert når man er lovpålagt å be om skatte- og mva-attest? Kan et ulovlig etablert firma forevise skatte- og mvaattest?

Kanskje burde vi standardisere de forskjellige vedleggene og lage felles nasjonale maler for oppbygging av konkurransegrunnlag? Dette vil sikre gode konkurransegrunnlag og en langt enklere hverdag både for tilbydere og oppdragsgivere.

Les hele saken her

 

En enkel oversikt

Innkjøpskontoret har laget en enkel oversikt over offentlige anskaffelser. Oversikten passer like godt for oppdragsgivere som for tilbydere og viser i korte trekk hvor du finner hva i lov og forskrift om offentlige anskaffelser – og hvordan regelverket henger sammen.

Ved hjelp av enkle figurer prøver vi å hjelpe deg til å få et bedre bilde av helheten. Du finner også referanser til de vanligste paragrafene. Oversikten er den del av kursopplegget vårt, men du kan fritt laste den ned og bruke den i arbeidet ditt.

Prøv vår oversikt over offentlige anskaffelser

Prøv vår oversikt over offentlige anskaffelser

Oversikten er laget i A5-format, slik at den passer fint inn i boka som du sikkert har liggende på skrivebordet ditt allerede…

Nytt og spennende samarbeid

Innkjøpskontoret har inngått et samarbeid med Gille Advokater DA og advokat Esther Lindalen R. Garder.

Esther Lindalen R. Garder har stor erfaring innenfor områdene generell kontraktsrett, entreprise, leveringskontrakter samt store offshorekontrakter. Hun er en av de fremste eksperter innenfor offentlige anskaffelser der hun representerer både oppdragsgivere og leverandører, og har i mange år bistått disse som rådgiver, kvalitetssikrer, forhandler og prosessfullmektig.

Esther R. Garder er forfatter av en omfattende kommentarutgave til regelverket om offentlige anskaffelser. Kommentarutgaven er på nesten 2000 sider og gir en grundig fremstilling av regelverkets enkelte bestemmelser.

Samarbeidet sikrer oss Norges beste kompetanse innen regelverket for Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og sikrer at våre kunder får den beste juridiske veiledning i offentlige anskaffelser.

I forbindelse med samarbeidsavtalen er Innkjøpskontoret invitert til å holde innlegg på et kurs Esther Lindalen R. Garder gjennomfører 23. januar 2014. Det er fremdeles noen ledige plasser på kurset. Les mer og meld deg på kurset her.